Provero Pharma - Partner in voedingssupplementen

Disclaimer

Provero Pharma aanvaardt geen enkele aansprakelijk en geen enkele verantwoordelijkheid voor de geboden informatie op de labels.

Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, redelijkheid, actualiteit en volledigheid van de inhoud.

Wetgeving

Het gebruik van claims is in Europese wetgeving geregeld. Fabrikanten mogen een claim alleen gebruiken als deze op de Europese lijst van goedgekeurde claims voorkomt. Claims op voedingsmiddelen moeten altijd bewezen zijn.

Gezondheidsclaims worden beoordeeld door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA). Omdat voedingsclaims zo eenduidig zijn hoeven die niet beoordeeld te worden door de EFSA. Wel moeten zij op de lijst van goedgekeurde claims voorkomen.

De regels over claims gelden voor producten die in de winkel liggen. Verder gelden ze voor voedingsmiddelen in restaurants, ziekenhuizen, scholen en andere instellingen. Ook voedingssupplementen vallen onder deze regeling.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de gevoerde claims in Nederland.

Meer informatie

Europese verordening nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen

Overzicht van toegestane claims op website van de Europese Unie: ec.europa.eu/nuhclaims/

Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA): www.efsa.europa.eu

Stichting Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en de Stichting Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG): www.koagkag.nl